IndustriŽle Toepassingen

Radioactiviteit en ioniserende straling kennen vele nuttige industriŽle toepassingen, zoals bij 

  • Niveaumetingen
  • Diktemetingen
  • Dichtheidsmetingen
  • Debietmetingen
  • Verdelingsstudies
  • Gramgewichtsmetingen
  • Gaschromatografie
  • Stofmetingen
  • Kalibratie- en ijktoepassingen
Ongewenste radioactiviteit

Ook onbedoeld en ongewenst kunnen bedrijven te maken krijgen met radioactieve stoffen. Bij de winning, op- en overslag en raffinage van grondstoffen zijn radioactieve stoffen van natuurlijke oorsprong bijvoorbeeld een niet te verwaarlozen aspect.

De radioactieve stoffen zijn hierbij weliswaar onbedoeld en ongewenst; de  wet- en regelgeving ten aanzien van de stralingsbescherming zijn desalniettemin van kracht.

Veelal zijn dergelijke werkzaamheden meldingsplichtig, of zelfs vergunningsplichtig. 

home | sitemap | contact