Oplossingen

Wij kunnen u van dienst zijn bij

 • Het intern en extern optreden als toezichthoudend  c.q. verantwoordelijk stralingsdeskundige namens de ondernemer (gemandateerd stralingsdeskundige niveau 3).

 • Het beoordelen of  werkzaamheden al dan niet meldingsplichtig of vergunningsplichtig zijn.

 • Het opstellen van een ontvankelijke aanvraag voor vergunning Kernenergiewet.

 • Het doen van een ontvankelijke melding van werkzaamheden met radioactieve stoffen.

 • Het maken van risico- en dosisanalyses.

 • Het verrichten van  veiligheidsinspecties, metingen ten aanzien van het dosistempo, besmettingscontrole, lektesten en het nemen van veegproeven.

 • Het identificeren, lokaliseren en veiligstellen van onbekende bronnen.

.

.

 • Het geven van voorlichting en onderricht ten aanzien van werkzaamheden of handelingen met radioactieve stoffen en toestellen.

 • Het schrijven en/of controleren van de vereiste veiligheidsprocedures en -protocollen.

 • Het in kaart brengen van mogelijke knelpunten ten aanzien van naleving van de wettelijke eisen en de voorschriften in de vergunning.

 • Het opzetten en bijhouden van het zgn. Kernenergiewetdossier.

 • Het opstellen van het stralingshygiënisch jaarverslag aan de ondernemer.

 • Het opstellen van meldingsdocumenten ten aanzien van het vervoer en de invoer van radioactieve stoffen.

 • Het vervoer van radioactieve stoffen over de weg, o.m. conform ADR klasse 7. 

home | sitemap | contact